SHAKOOR , AWAIS

Categoria: BECARI/ÀRIA PREDOCTORAL UDL
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL
Email: awais.shakoor22@gmail.com

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües 2 MANEIG DE SÒLS EN SISTEMES SILVOPASTORALS