Doble titulació amb la Universitat de Cranfield

El MAGSA ofereix la possibilitat de cursar un doble máster amb la Universitat de Cranfield (UK), passant un primer any a Lleida i un segon any a Cranfield, amb la qual cosa s'obtindran dues titulacions de màster amb únicament el cost del de Lleida. Més informació