TEIRA ESMATGES, MARIA ROSA

Categoría: TITULAR DE UNIVERSIDAD
Perfil académico: Doctorado
Departamento: MEDIO AMBIENTE Y CIENCIAS DEL SUELO
Email: rosa.teira@udl.cat

Docencia

Enseñanza Curso Asignatura
MU en Ingeniería de Montes 1 GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD FORESTAL
MU en Gestión de Suelos y Aguas 1 GESTIÓN DE RESIDUOS Y REHABILITACIÓN DE SUELOS
MU Erasmus Mundus- Gestión Forestal y Recursos Naturales en el Mediterráneo 1 ENVIRONMENTAL IMPACT ASESSMENT IN FORESTRY OPERATIONS AND INDUSTRIES
Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (inter) (R 2019) 2 GESTIÓN DE RESIDUOS Y REHABILITACIÓN DE SUELOS
MU en Gestión de Suelos y Aguas 2 TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (INVESTIGACIÓN)
Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria 4 GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 4 INGENIERÍA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 5 GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS GANADEROS
Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal 6 TRABAJO DE FIN DE GRADO

Investigación

Grupo de investigación: Sòls i Aigües
Tesis Año Dirección
Estimatign greenhouse gases and ammonia emissions from irrigated agricultural systems (fruit tree crops and forage crops) 2020 Teira Esmatges, Maria Rosa; Villar Mir, Josep Maria
Publicaciones Año Autores Tipo
Estudios sobre gestión y tratamiento de deyecciones ganaderas en el LEA: un ejemplo de investigación orientada 2021 Flotats, Xavier; Bonmatí, August; Campos, Elena; Teira Esmatges, M. Rosa; Palatsi, Jordi; Magrí, Albert; Illa, Josep Capítols altres llibres
Laboratory assessment of ammonia volatilization from pig slurries applied on intact soil cores from till and no-till plots 2020 Stefania C. Maris; Angela D. Bosch-Serra; M.Rosa Teira-Esmatges; Francesc Domingo-Olivé; Elena González-Llinàs. Article d'investigació
Effect of N dose, fertilisation duration and application of a nitrification inhibidor on GHG emissions from a peach orchard 2020 Vilarrasa M.; Teira M.R. ; Pascual M.; Villar J.M.; Rufat J. Article d'investigació
Effect of N dose on soil GHG emissions from a drip-fertigated olive (Olea europaea L.) orchard 2019 Vilarrasa M.; Teira M.R. ;Villar J.M.; Rufat J. Article d'investigació
Effect of Stover Management and Nitrogen Fertilization on N2O and CO2 Emissions from Irrigated Maize in a High Nitrate Mediterranean Soil. 2017 Maris, S.C.; Lloveras, J.; Vallejo, A.; Teira Esmatges, M.R. Article d'investigació
Effect of fertilising with pig slurry and chicken manure on GHG emissions from Mediterranean paddies 2016 Maris, S.C.; Teira Esmatges, M.R.; Bosch Serra, A.D.; Moreno García, B.; Català, M.M. Article d'investigació
Ammonia Emissions from different fertilizing strategies in Mediterranean rainfed winter cereals 2014 Bosch-Serra AD, Yagüe MR, Teira-Esmatges MR. Article d'investigació
Processos de degradació i protecció de sòls 2011 M. Rosa Teira; Jaume Porta; Miquel Aran Capítol de llibre d'investigació
La fertilización de la alfalfa  2010 Lloveras J; Santiveri F; Teira MR; Ballesta A; Chocarro C. Article en revista divulgativa
Informe sobre la desodorització de les dejeccions ramaderes 2008 Teira M. R., Montraveta P. Informes de recerca
Assessment of the behaviour of the nitrification inhibitor DMPP: a 3-year irrigated raygrass field experiment 2008 Villar JM, Teira-Esmatges MR, Hermida B, Fonseca F, Ferrer F, Villar P. Article d'investigació
Winter cereal response to manure and mineral N fertilization. 2008 Domingo F., Rosselló A., González E., Teira-Esmatges M.R., Serra J. Article d'investigació
Ammonia volatilization in winter rain fed cereal fertilized with pig slurry 2008 Teira Esmatges,, MR.; Bosch AD.; Domingo F.; Rosselló A. Article d'investigació
Evaluación de factores condicionantes de la producción de purines de porcino en condiciones de campo 2008 Babot D., Teira M.R., Gallart R., Borràs M., Boixadera J. Acta congrés
La conservació del paisatge 2008 Teira, M.R.; Zudaire, Ü. Publicació electrònica docent
La conservació del sòl 2008 Teira, M.R.; Zudaire, Ü. Publicació electrònica docent
Què són i per a què serveixen les Agendes 21? 2008 Teira, M.R.; Zudaire, Ü. Publicació electrònica docent
Fitxes de divulgació (en premsa especialitzada): - Fitxa 2: Minimització en origen de les dejeccions ramaderes - Fitxa 3: Emmagatzematge de les dejeccions ramaderes - Fitxa 4 (fitxa múltiple): Aplicac 2008 Teira, M.R.; Hermida, B. Altres
Pàgina web de GESFER sobre la gestió integral de les dejeccions ramaderes 2008 Teira, M.R.; Hermida, B. Pàgina web
Estimació de la producció i composició dels fems del sectori boví 2008 Teira M. R., Babot D., García P. Informes de recerca
Aproximació a la producció i composició de les gallinasses 2008 Teira M. R., Babot D. Informes de recerca
Aproximació a la producció i composició de les dejeccions porcines 2008 Babot, D.; Teira, M.R.; García, P.; Borràs, M. Informes de recerca
Informe per a la millora de la gestió dels purins porcins a Catalunya. Resum executiu. Informe para la mejora de la gestión de los purines porcinos en Cataluña. Resumen ejecutivo. Informes del CADS 5. 2008 Teira Esmatges, M. R. Document científic-tècnic
Purins: gestió i reducció. Dossier econòmic del 19-25 d'abril de 2008. 2008 Garriga J. (amb continguts i aportacions específiques de Teira M. R.) Article en premsa
Informe per a la millora de la gestió dels purins porcins a Catalunya. Informe para la mejora de la gestión de los purines porcinos en Cataluña. Informes del CADS 5. 2008 Teira Esmatges, M.R. Document científic-tècnic
Field trip guide. Mixed agricultural systems. 2007 Teira Esmatges M.R., Villar J.M., Nabau C., palatsi J., Caba M., Piñol J. Document científic-tècnic
Fichas de fertilización de cultivos. La fertilización de la viña. 2007 Ubach, N.; Teira, M.R. Document científic-tècnic
Towards a better efficiency in N use. 15th Nitrogen workshop. 2007 Bosch Serra, À. D., Teira Esmatges, M.R. i Villar Mir, J.M. Editor actes congrés
Agriculture and Agri-food Production in Perspective. Profile of the Sector in Catalonia 2006 Estany J, Balcells MA, Ballesta A, Cantero C, Colom A, Enciso P, Garcia-pascual, Millan JS, Motilva MJ, Olarieta JR, Impla, Sanuy D, Saura S, Teira MR, Tor M, Villar C, Michelena A, Marti, Pique M, Ma Publicació electrònica
Fichas de fertilización de cultivos. La fertilización de: la colza, la alfalfa, el almendro, el arroz, la oliva, el maíz, los cereales de invierno, los cítricos, los frutales de regadío. 2006 Ubach, N.; Teira, M.R. Document científic-tècnic
Emmagatzematge de dejeccions ramaderes 2006 Ubach, N.; Teira M.R. Article en revista divulgativa
Propostes per la millora de la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, (propuestas para la mejora de la gestión agrícola de las deyecciones ganaderas). 2006 Teira MR., Villar JM., Cantero C., Lloveras J., Santiveri F., Berenguer F., Domingo F., Teixidor N., Serra J., Pagès JM., Babot D. Document científic-tècnic
Requisitos para la higienización de productos orgánicos. Revisión bibliográfica. 2005 Ubach, N.; Teira, M.R. Article en revista divulgativa
Bones pràctiques agràries d'aplicació dels fertilitzants. 2005 Teira, M.R.; Ubach, N. Article en revista divulgativa
Introducción al diseño de explotación porcina: 1. Condicionantes legales 2005 Averós, X.; Teira, M.R. Valdelvira, J.; Babot D. Article en revista divulgativa
Buenas prácticas agrícolas. 2005 Ubach, N.; Teira M.R. Document científic-tècnic
Labores de incorporación de abonos orgánicos al suelo 2005 Ubach N, Teira MR, Boixadera J. Article en revista divulgativa
Assessment of soil Erosion in Masinga Catchment using GIS Technology 2004 Teira, M.R. Article en premsa
Guidelines for the application of best environmental practices (BEPs) for the rational use of fertilisers and the reduction of nutrient loss from agriculture for the Mediterranean region. 2004 Boixadera J., Bosch A.D., Sió J., Teira M.R. Document científic-tècnic
Proyecto Life TRAMA (Técnicas de Reorganización AMbiental Agraria). Sistema de Información Geográfica-Sistema de Sensibilización Medioambiental. Metodologías de realización de los mapas correspondient 2004 Teira, M.R.; Ubach, N.; Farré, D.; Martínez, J.A.; Gómez, S. Llibre d'investigació
Programa de fertirrigació 2004 Teira M.R.; Bosch, A.D. Document científic-tècnic
Wheat nutrient removal using pig slurry on over-fertilized soils 2004 Guillaumes E, Carrasco I, Arán P, Teira-Esmatges MR, Villar JM. Review en premsa
Programa de gestión del abonado nitrogenado 2004 Teira, M.R.; Bosch, A.D. Document científic-tècnic
Agua. Legislación. Programa de evaluación de la calidad del agua de riego. Agua y riego localizado: ¿qué conviene saber?. Reutilización de agua residual depurada para riego 2004 Teira, M.R.; Bosch, A.D. Document científic-tècnic
Guidelines for the application of best environmental practices (BEPs) for the rational use of fertilisers and the reduction of nutrient loss from agriculture for the Mediterranean region. En: United N 2004 Boixadera, J:; Bosch, A.D. Sió, J.; Teira, M.R. Review
A method for livestock waste management planning in NE Spain 2003 Teira-Esmatges MR, Flotats X. Article d'investigació
Planes de gestión de residuos ganaderos. Estudio de casos. 2001 Boixadera J, Teira M.R. (eds.) Llibre d'investigació
Gestión de subproductos y resíduos derivados de la producción porcina 2001 Babot, D.; Martínez, L.; Teira, M.R. Article en revista divulgativa
Management and treatment of livestock residues 2001 Teira MR, E Campos, A Bonmatí i X Flotats Llibre d'investigació
Aplicación agrícola de residuos orgánicos 2001 Boixadera J, Teira MR. (eds.) Llibre d'investigació
El proceso de secado de purines en el marco de una gestión integral de residuos ganaderos 2000 Flotats, X.; Bonmatí, A.; Campos, E.; Teira Esmatges, M.R. Article en revista divulgativa
Fluxes of N2O and N2 from irrigated soils of Catalonia (Spain) 1998 Teira-Esmatges MR, Van Cleemput O, Porta-Casanellas J. Article d'investigació
Capítulo 1. Bases microbiológicas. Microorganismos nitrificantes, desnitrificantes y con capacidad para acumular fósforo 1996 Teira, M.R. Capítol de llibre docent
Estudio de las transformaciones del nitrógeno en suelos agrícolas. Pérdidas hacia el medio. 1996 Teira, M.R. Capítol de llibre docent