Estudis en simultaneïtat

El programa de simultaneïtat és una proposta de l'ETSEA dissenyada per a fer compatibles els estudis i l'adquisició de competències de dos Màster.

En la pràctica, es tracta d'un itinerari formatiu que consisteix en cursar simultàniament les matèries del Màster en Gestió de sòls i aigües (MAGSA) i les matèries del Màster en enginyeria agronòmica (MENAG) seguint un itinerari preestablert. L'estudiant que decideixi seguir aquest itinerari podrà obtenir les competències i els títols dels dos Màster amb un important estalvi en temps i diners. 

Full de sol·licitud

Doble Titulació