DOMENE CASADESUS, XAVIER

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament:
Adreça electrònica: x.domene@creaf.uab.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 1 ECOLOGIA DEL SÒL