CASALS TORTRAS, PERE

Categoria:
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament:
Adreça electrònica: pere.casals@ctf.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 2 MANEIG DE SÒLS EN SISTEMES SILVOPASTORALS

Recerca

Grup de recerca: Adaptive Management and Forest Dynamics (ADAPTAFOR)