BLANCO VACA, JUAN ANTONIO

Categoria:
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament:
Adreça electrònica: juan.blanco@unavarra.es

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 2 MANEIG DE SÒLS EN SISTEMES SILVOPASTORALS