SEGARRA BRAUNSTEIN, GUILLEM

Categoria:
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament:
Adreça electrònica: gsegarra@ub.edu

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 1 GESTIÓ DE RESIDUS I VALORITZACIÓ A TRAVÉS DEL SÒL