ROMANYA SOCORO, JOAN

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament:
Email: jromanya@ub.edu

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 1 GESTIÓ DE RESIDUS I VALORITZACIÓ A TRAVÉS DEL SÒL
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 2 PERTORBACIONS I REHABILITACIÓ DE SÒLS