PALAU NADAL, ANTONI

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: QUÍMICA, FÍSICA, CIÈNCIES AMBIENTALS I DEL SÒL
Adreça electrònica: antoni.palaunadal@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 2 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE MEDIS AQUÀTICS
MU en Gestió de Sòls i Aigües - UdL 2 PROCESSOS HIDROMORFOLÒGICS I LIMNOLÒGICS
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària - UdL 2 ECOLOGIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
Grau en Geografia - UdL 3 GESTIÓ AMBIENTAL
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 3 ECOSISTEMES TERRESTRES I AQUÀTICS
Grau en Enginyeria Forestal - UdL 4 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 4 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS
Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i G. Conservació de la Natura 4 RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES

Recerca

Grup de recerca: Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial (RIUS)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
La importancia de la dinámica morfo-sedimentaria en la caracterización y evaluación del hábitat físico fluvial. Implicaciones para la gestión eficiente y perdurable de ríos 01/06/2020 31/05/2025 RAMON J. BATALLA VILLANUEVA, DAMIAN VERICAT QUEROL
El papel de la eliminación de represas en la restauración del equilibrio morfosedimentario y flujos de carbono en redes fluviales: balances y dinámica hidro-sedimentaria 01/12/2022 30/11/2024 RAMON J. BATALLA VILLANUEVA, DAMIAN VERICAT QUEROL